Nếu làm 1 bộ sáo kết hợp giữa chạy chỉ 5 cuốn thư truyền thống của Thái Bình trên ống và nét tinh tế trên miệng sáo truyền thống của Thủy Nguyên (Hải Phòng) thì sẽ được bộ sáo như thế nào nhỉ? Mời các bạn chiêm ngưỡng bộ sáo 7 mới được hoàn thiện theo phong cách này:

- Sáo cái D60, cả bộ nặng 4,2 lạng:


Cận cảnh chỉ 5 cuốn thư ở giữa ống sáo.

Một bộ sáo đẹp phải không các bạn? Sáo mới chưa thả nên cũng chưa biết âm keo theo kiểu nào . Các bạn chờ video nhé!

Đây là bộ sáo thứ 2 được làm theo phong cách này (sau bộ đầu tiên làm năm 2014 đã bị đứt dây bay mất):


Bộ sáo đầu tiên kết hợp giữa kiểu truyền thống của Thái Bình và Thủy Nguyên.