Chào mừng Xuân Bính Thân 2016, tại BR-VT sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, du khách.


Thả diều nghệ thuật là một trong những hoạt động trong Hội vui Xuân 2016.

Trong Hội vui Xuân sẽ có chương trình nghệ thuật quần chúng “86 mùa Xuân có Đảng”; liên hoan “Hát múa dân tộc”; các hội thi chim chào mào hót, hoa phong lan; biểu diễn lân sư rồng, thả diều nghệ thuật

(Nguồn: Báo BR-VT)