PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Thú chơi diều Thủy NguyênSao Kim
17-09-2015, 10:39
Phóng sự "Thú chơi diều ở Thủy Nguyên - Hải Phòng" do Đài PT&TH Hải Phòng thực hiện đầu năm 2015:http://www.youtube.com/watch?v=uRo5leMSXhM