PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Về làng diều sáo Đại Trà - Kiến ThụyHoàng Phú
20-05-2015, 15:01
https://www.youtube.com/watch?v=-GNRMGFDUUI

"Về làng diều sáo Đại Trà - Kiến Thụy" - Phim về thú chơi diều của làng Đại Trà - Kiến Thụy - Hải Phòng trong chương trình "Hải Phòng điểm hẹn du lịch" phát sóng trên THP ngày 06-07-2014.