PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Giao lưu diều sáo Hải Phòng tại Kiến ThụyHoàng Phú
09-05-2015, 11:31
https://www.youtube.com/watch?v=QR0V4qiWGWc


https://www.youtube.com/watch?v=BjFRwYfYj-g


(Nguồn: YouTube)