PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hoa Phượng Đỏ tung bayHoàng Phú
02-04-2015, 16:06
Một số hình ảnh "Hoa Phượng Bay" :)


https://farm8.staticflickr.com/7650/16821254429_c7bd135932_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8693/16800063937_05d464429b_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7635/17006280532_1bc63e921b_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8748/16821495099_d00ecb5c64_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7624/17006037822_c4374ec7f1_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7589/16819714908_04c73038fe_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7607/16819714798_b907dc1cb6_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8633/16473559278_251354746a_b.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3877/14678185048_16f1420d6b_b.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5585/14654078629_1dd8624829_b.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3697/11429554626_0ee6994a50_b.jpg

https://farm6.staticflickr.com/5527/11302116653_ece8de180d_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7446/11289674145_969d764cbe_b.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2891/11289808324_c95c63aafa_o.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3711/11289735193_b48eb97852_b.jpg

VN Dieu
11-04-2015, 13:04
Rất nổi bật và đẹp!