PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Diều Sáo Việt Nam tại Liên hoan diều Quốc tế Bedford 2016VN Dieu
17-06-2016, 15:29
Bạn diều quốc tế được trải nghiệm "đâm diều qua câu liêm" ở Liên hoan Diều Quốc tế Bedford (Vương Quốc Anh) vừa diễn ra trong tháng 6/2016. Một số hình ảnh về Diều sáo Việt Nam tại Festival diều này (nguồn ảnh: Facebooker - Sarah Bindon):


https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13412157_1338744409475457_5895944729956920563_o.jp g

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13391560_1338744389475459_2488315037430516088_o.jp g

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13427763_1338744439475454_6142357547580572221_n.jp g?oh=45bb01df39ac2e5eb2173387401372d1&oe=57CC02ED

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13423880_1338744302808801_1389769211925491912_n.jp g?oh=f2a13eee8649702f383d4ad187af6fb1&oe=57CBB1FE

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13428547_1338744362808795_1857683728422401719_n.jp g?oh=bff4dca18ce2aa58c2f170299bcb58a4&oe=57C9E5E0

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13415422_1338744316142133_112141443454405669_o.jpg

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13423976_1338744642808767_3582356335797928960_n.jp g?oh=9797627ad831af7629dfa1ed8cd3e2a4&oe=57CC9E14

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13445505_1338744489475449_6944945134772331644_n.jp g?oh=c760b1f644043558a833f0a5201401ce&oe=57CB06CB

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13416811_1338780646138500_6916480892067623440_o.jp g

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13407236_1338744519475446_1592056545544651625_n.jp g?oh=21656d997242ed503d26670f6c2d198b&oe=57DB357D

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13403335_1338780756138489_4577671916086884218_o.jp g

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13443034_1338780822805149_1980124386091903814_o.jp g

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13403128_1338780836138481_6596497453420523861_o.jp g


... Và những cánh diều quốc tế khác:


https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13411978_1338744046142160_6365047071779395946_o.jp g

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13406991_1338744049475493_5108987418942459357_n.jp g?oh=df8a25cc4b3a9744c6d67f34db20c9cb&oe=57E76834

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13458507_1338744072808824_6686361964366876688_o.jp g

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13403927_1338744159475482_3838875255219642761_o.jp g

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13412909_1338745039475394_2296285403601884033_n.jp g?oh=2437480624785900081ad02e06f99319&oe=57C25EEC

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13419042_1338745042808727_3186610736292352766_n.jp g?oh=b616657cd90518cc840d5d90e7cfff35&oe=57DB05C9

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13392037_1338745079475390_4045287003891226713_o.jp g

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/13418543_1338745169475381_6083203999674566518_o.jp g