PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Rực rỡ Festival Diều thế giới 2016 ở PhápVN Dieu
13-04-2016, 10:32
Từ 9-17/4, bãi biển Berck sur Mer (Pháp) trở nên rực rỡ sắc màu khi đăng cai Festival Diều thế giới.


http://blogs.ft.com/photo-diary/files/2016/04/Kites_AFP.jpg
Biểu diễn diều điều khiển tại Liên hoan diều Quốc tế lần thứ 30 - Berck sur Mer (Miền bắc nước Pháp)

http://media.gettyimages.com/photos/man-flies-a-kite-during-the-30th-international-kite-festival-in-in-picture-id520628442

http://www.telegraph.co.uk/content/dam/news/2016/04/11/95168923_restricted_kite_news-large_trans++eo_i_u9APj8RuoebjoAHt0k9u7HhRJvuo-ZLenGRumA.jpg

http://www.telegraph.co.uk/content/dam/news/2016/04/11/95168927_restricted_kite_news-large_trans++qVzuuqpFlyLIwiB6NTmJwfSVWeZ_vEN7c6bHu 2jJnT8.jpg

http://www.telegraph.co.uk/content/dam/news/2016/04/11/95169003_restricted_kite_news-large_trans++eo_i_u9APj8RuoebjoAHt0k9u7HhRJvuo-ZLenGRumA.jpg

http://www.telegraph.co.uk/content/dam/news/2016/04/11/95168975_restricted_kite_news-large_trans++eo_i_u9APj8RuoebjoAHt0k9u7HhRJvuo-ZLenGRumA.jpg

http://www.telegraph.co.uk/content/dam/news/2016/04/11/95168925_restricted_kite_news-large_trans++eo_i_u9APj8RuoebjoAHt0k9u7HhRJvuo-ZLenGRumA.jpg

http://www.telegraph.co.uk/content/dam/news/2016/04/11/95168985_restricted_kite_news-large_trans++eo_i_u9APj8RuoebjoAHt0k9u7HhRJvuo-ZLenGRumA.jpg

http://www.telegraph.co.uk/content/dam/news/2016/04/11/95168988_restricted_kite_news-large_trans++eo_i_u9APj8RuoebjoAHt0k9u7HhRJvuo-ZLenGRumA.jpg

http://cdn.festivalsherpa.com/wp-content/uploads/2016/04/berck-kite-05.jpg

http://media.gettyimages.com/photos/people-prepare-to-fly-a-kite-in-the-shape-of-a-dragon-during-the-30th-picture-id520628694

http://media.gettyimages.com/photos/people-fly-kites-of-different-shapes-and-colours-during-the-30th-picture-id520628630

http://media.gettyimages.com/photos/people-fly-kites-of-different-shapes-and-colours-during-the-30th-picture-id520628618