PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Sáo mới chào Xuân 2016Hoàng Phú
11-02-2016, 14:03
Hình ảnh sáo diều mới chào Xuân Bính Thân 2016:

- Bộ sáo 7 kết hợp giữa ống chạy chỉ cuốn thư (5 chỉ) Thái Bình và miệng sáo kiểu Thủy Nguyên:


https://c2.staticflickr.com/2/1455/24325087383_7d1fa21900_h.jpg

https://c2.staticflickr.com/2/1499/24833967432_29805e1d3d_h.jpg

https://c2.staticflickr.com/2/1618/24858577831_63d81fcc7c_h.jpg

- Bộ sáo 13 kết hợp giữa kiểu hòa âm truyền thống của Thủy Nguyên và cầm còi của Kiến Thụy:


https://c2.staticflickr.com/2/1711/24951896275_9639a95fd5_h.jpg

https://c2.staticflickr.com/2/1476/24858595391_1fba4e9138_h.jpg

https://c2.staticflickr.com/2/1654/24584260959_0544da761f_h.jpg

- Bộ sáo đẹp với miệng được làm bằng gỗ trắc:


https://c2.staticflickr.com/2/1445/24881719991_df21778528_o.jpg

https://c2.staticflickr.com/2/1508/24881718411_351ee6ca84_o.jpg

VN Dieu
11-03-2016, 13:06
Những bộ sáo diều đẹp tuyệt vời! 8->