PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Những cánh diều tung bayHoàng Phú
26-12-2015, 09:15
Hình ảnh đẹp về những cánh diều sáo đang tung bay trên bầu trời...


https://c2.staticflickr.com/6/5617/23963561475_1dbed1c43c_o.jpg

https://c2.staticflickr.com/2/1674/23892302752_d2d019c5b0_b.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5725/23667879140_f8960fe23e_o.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5808/23937459056_b24a10e6c4_o.jpg

https://c2.staticflickr.com/2/1456/23335540354_5c24eeb95e_o.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5473/9320378165_7205485596_b.jpg

https://c2.staticflickr.com/8/7313/9320373009_5528b570c5_b.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5700/23974410716_266f322185_b.jpg

https://c2.staticflickr.com/4/3813/12339454615_0b4a6aa284_b.jpg

https://c2.staticflickr.com/8/7441/12339445375_a17311fdc3_b.jpg

https://c2.staticflickr.com/8/7781/18149134920_a6e90da034_b.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5655/23346226454_6492df7c0f_o.jpg

https://c1.staticflickr.com/3/2891/11289808324_0d5c64b757_b.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5495/11319362526_ef9c1eb457_b.jpg

Sáo Diều Đan phượng
30-12-2015, 21:33
Diều Thủy Nguyên rất thanh thoát và đẹp!