PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Dự án: Bảo vệ và phát huy giá trị di sản phi vật thể "Diều sáo" Việt NamSao Kim
30-11-2015, 08:37
Dự án bảo vệ và phát huy giá trị di sản phi vật thể "Diều sáo" Việt Nam với sự hợp tác của Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa Diều sáo Việt Nam (một tổ chức thành viên của Hội Di sản văn hóa) và hệ thống các câu lạc bộ diều sáo trong cả nước.


http://media.bizwebmedia.net/sites/79353/data/Upload/2014/11/picture1.jpg


Trước mắt, xây dựng hồ sơ khoa học trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét duyệt đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong tương lai có thể tổ chức các cuộc liên hoan diều sáo trong phạm vi quốc gia và tham dự các cuộc "Liên hoan Diều" quốc tế.

(Nguồn tin: Quỹ Di Sản - quydisan.org.vn)