PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Lược sử về diều sáo 1. Diều sáo Việt Nam - Truyền thống và hiện tại
 2. Nét đẹp văn hóa trong lễ hội thả điều sáo của người Khmer, Bình Phước
 3. Người chơi diều sáo được phong tặng "Nghệ nhân Ưu tú"
 4. Nguồn gốc ra đời của diều sáo
 5. Dự án: Bảo vệ và phát huy giá trị di sản phi vật thể "Diều sáo" Việt Nam
 6. Giữ gìn hồn dân tộc cho cánh diều sáo Việt Nam
 7. Diều là gì?
 8. Tiếng sáo diều và tuổi thơ lưu lạc của vị hoàng đế anh minh
 9. Diều sáo là gì
 10. Bản giao hưởng trên không
 11. Độc đáo tục thả diều trong lễ hội Sáo Đền
 12. Nhìn nhận cánh diều Việt
 13. Vi vu tiếng sáo diều
 14. Những làng "vít gió trời"